การดูแลผู้สูงอายุ ในช่วง โควิด-19

กรรมวิธีดูแลคนแก่ในตอนที่มีการระบาดของเชื้อวัววิด-19

เพราะอะไรก็เลยจำเป็นต้องเอาใจใส่คนชราเป็นพิเศษ
เพราะว่าช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 ในชุมชนเป็นวงกว้าง ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วก็
ละแวกใกล้เคียง แล้วก็มีลักษณะท่าทางจะกระจัดกระจายไปทั้งประเทศ ซึ่งเชื้อดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดเลือกหลั่ง ดังเช่นว่า
น้้ามูก น้้าลาย ละอองจากการไอจามหรือการสนทนาสนิทสนม ในระยะ 1-1.5 เมตร แล้วก็การสัมผัสสารคัดเลือกหลั่งที่
อยู่ตามข้าวของต่างๆแล้วไปโดนเยื่อบุต่างๆตัวอย่างเช่น ตา จมูก ปาก ประกอบกับการแพร่ระบาดสามารถติดต่อจากคนที่ติด
เชื้อที่ยังไม่มีการแสดงอาการได้ โดยแม้มีการติดโรคในคนที่สุขภาพไม่ดีรวมทั้งคนวัยชรา จะได้โอกาสเสียชีวิต
มากยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิต้านทานน้อยลงตามวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวัยแก่ที่มีโรค
ประแรงตัว ดังเช่นว่า เบาหวาน โรคความดันเลือดสูง โรคปอดเรื้อรังโรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและก็เส้นโลหิต
โรคมะเร็ง ฯลฯ
ในเวลานี้ทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุ๊ปเสี่ยงและคนแก่ เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ใน
บ้านให้สูงที่สุด เพื่อลดการแพร่ขยายของเชื้อ แต่คนแก่จัดจ้านวนมากมายอยากการดูแลจากพี่น้อง
หรือผู้ดูแลที่ยังมีความแรงเป็นจำเป็นต้องออกไปเมืองนอกบ้านเพื่อท้าทายงาน หรือ ไปพบซื้อของกินเครื่องใช้เข้ามาในบ้าน ก็เลยมี
จังหวะน้าเชื้อจากด้านนอกมาสู่คนแก่ ทั้งการแรงกัดรอบๆให้คนแก่อยู่แต่ว่าในบ้านเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกัน
ยาวนานหลายเดือน อาจจะเป็นผลให้สภาพร่างกายแล้วก็สมองของผู้สูงวัยลดน้อยลงจนถึงเกิดภาวะพึ่งพาในระยะยาว แล้วก็
กำเนิดความเคร่งเครียด ทั้งผองนี้จะมีผลเสียกับอีกทั้งครอบครัวทั้งยังในระยะสั้นและก็ระยะยาว ก็เลยมีความแรงเป็นควรจะมี
วิธีสำหรับดูแลผู้สูงวัยในเหตุการณ์ระบาดของโรควัววิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันและยังเป็นการไม่ให้เกิดภาวะไม่ปรารถนา
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
จะคุ้มครองป้องกันเชื้อวัววิด-19 ไม่ให้แพร่สู่คนสูงอายุได้ยังไง
พี่น้องที่ไม่ใช่ผู้ดูแลหลัก รวมทั้ง คนรู้จักกัน
 คนที่เสี่ยงติดโรคดังเช่นว่า มีประวัติสัมผัสสนิทสนมกับคนป่วยที่ได้รับการรับรองว่าติดเชื้อโรควัววิด-19 หรือผู้เดินทางกลับ
จากจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ละแวกใกล้เคียง หรือแหล่งที่มีการติดโรคในชุมชนในวงกว้างทุกรายจำเป็นต้องปลีกตัวจากคนอื่นๆ
และไม่เข้าไปสนิทสนมหรือสัมผัสคนวัยแก่ รวมทั้ง เด็ก โดยเด็ดขาด (เนื่องมาจากเด็กสุขภาพไม่ดีเท่าคนแก่
เด็กชอบไปสนิทสนมกับคนแก่รวมทั้งเด็กบางทีอาจไม่รู้เรื่องแนวทางและก็ขาดความรอบคอบสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้อง) โดยให้
พินิจอาการขั้นต่ำ 14 วัน
-ห้ามไม่ให้คนที่จับไข้ตัวร้อน หรือมีลักษณะอาการเปลี่ยนไปจากปกติทางระบบฟุตบาทหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิเช่น ไอ เจ็บคอ
มีน้้ามูก หายใจเร็ว หายใจเมื่อยล้า หายใจล้าบากเข้ายอดเยี่ยมคนวัยชราโดยเด็ดขาด
-งดเว้น/ลดการมายอดเยี่ยมจากคนภายนอกบ้านให้ต่ำที่สุด โดยแนะน้าให้ใช้การยอดเยี่ยมทางโทรคำศัพท์ หรือ สื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆแทน
– ในขณะเข้ายอดเยี่ยมคนชรา ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกหน ลดการเข้าใกล้หรือสัมผัสกับคนวัยชรา
ลงเหลือเท่าที่แรงเป็น โดยรักษาระยะห่างอย่างต่ำ 2 เมตร
ผู้ดูแลหลักของคนสูงอายุรวมทั้ง เพศผู้แก่
-ควรจะจัดให้มีผู้ดูแลหลักผู้เดียว โดยเลือกผู้ที่สามารถอยู่บ้านได้มากแล้วก็แรงเป็นจำเป็นต้องออกไปเมืองนอกบ้านน้อยที่
สุดแล้วแต่สามารถสลับเปลี่ยนผู้ดูแลหลักได้แต่ว่าไม่สมควรแปลงหลายครั้ง แล้วก็จะต้องมั่นใจว่าผู้จะมาเป็นผู้ดูแลหลัก
คนใหม่จำต้องไม่ใช่คนที่เสี่ยงติดโรคดังที่กล่าวมาข้างต้น
– ระหว่างมีการระบาดอีกทั้งผู้ดูแลหลักรวมทั้งคนสูงอายุควรที่จะเก็บตัวอยู่แม้กระนั้นในบ้านให้เยอะที่สุด
– ทั้งยังผู้ดูแลหลักรวมทั้งคนแก่ควรจะเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็ก (เด็กชอบไปสนิทสนมกับคนวัยชราแล้วก็เด็กบางทีอาจไม่
รู้เรื่องแนวทางแล้วก็ขาดความรอบคอบสำหรับเพื่อการปกป้อง)
– ถ้าคนแก่หรือผู้ดูแลจำต้องออกนอกบ้าน ควรที่จะเลือกเวลาออกมาจากบ้านที่ไม่พบกับความไม่ยัดเยียด หลบหลีก
การใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็การไปในที่แออัดคับแคบ จำต้องรีบท้าทายธุระให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ทุกหนพกแอลกอฮอล์เจลไปด้วยโดยท้าทายความสะอาดมือทุกคราวข้างหลังจับข้าวของ และก็ก่อนเข้า
บ้าน
– คนสูงอายุหรือผู้ดูแลเมื่อกลับถึงที่หน้าบ้านควรจะอาบน้้าสระผมท้าทายความสะอาดร่างกายและก็สิ่งของที่ประจำตัวกลับมา
จากนอกบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ในทันที ก่อนไปสัมผัสสนิทสนมกับผู้สูงวัยผู้อื่น
– ถ้าหากคนสูงอายุจำต้องไปพบหมอตามนัดหมาย
– ในเรื่องที่อาการคงเดิม และก็ ผลของการตรวจปัจจุบันธรรมดา ให้ติดต่อโรงหมอเพื่อเลื่อนนัด หรือ ไปรับ
ยาแทนหรือรับยาใกล้บ้าน
– ในเรื่องที่อาการไม่ดีขึ้น หรือ ผลของการตรวจปัจจุบันเปลี่ยนไปจากปกติควรจะขอคำแนะนำหมอหรือพยาบาลเพื่อนัด
หมายไปตรวจด้วยหนทางที่ปลอดภัยที่สุด โดยให้คนวัยชราใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ปกคลุมผ้าที่เพศผู้เฒ่าให้มิดชิด และก็เมื่อกลับถึงที่บ้าน ให้อาบน้้าสระผม ท้าทายความสะอาดร่างกายและก็
เครื่องใช้ที่ประจำตัวกลับมาจากนอกบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่รวมทั้งซักเสื้อผ้าและก็ผ้าที่เอาไว้สำหรับคลุมในทันที
– ล้างมือด้วยการถูสบู่ขั้นต่ำ 20 วินาทีแล้วล้างออกด้วยน้้าสะอาด หรือ ท้าทายความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์เจล โดยทิ้งเอาไว้ให้เปียกไม่แห้งเร็วกว่า 20 วินาที ทุกคราวเมื่อกลับเข้าบ้าน ก่อนเตรียมอาหาร ก่อน
ทานอาหาร ข้างหลังการไอจาม รวมทั้งข้างหลังเข้าห้องน้้าทุกหน
– เลี่ยงการทานอาหารด้วยกัน แม้กระนั้นถ้าหากมีการมาร่วมทานอาหารร่วมกันควรจะแยก
กินของตัวเองไม่รับประทานของกินร่วมส้ารับ หรือใช้ภาชนะเดียวกัน หรือใช้ช้อนกลางด้วยกัน
-คนวัยแก่ควรจะแยกห้องเช่ารวมทั้งของใช้ส่วนตัว ถ้าแยกห้องมิได้ ควรจะแยกรอบๆที่พักผ่อนให้ห่างจากผู้อื่น
เยอะที่สุด ที่อยู่อาศัยและก็หอพักควรจะเปิดหน้าต่างให้อากาศระบาย ไม่สมควรนอนด้วยกันในห้องปิดที่ใช้
แอร์
– หมั่นท้าทายความสะอาดผิวที่ถูกสัมผัสเสมอๆด้วยน้้ายาที่ใข้เพื่อการฆ่าเชื้อต่างๆอย่างเช่น แอลกอฮอล์70%, แอลกอฮอล์
เจลsodium hypochlorite(น้้ายาซักผ้าขาว) หรือ chloroxylenol หรือ hydrogen peroxide เช็ดถูตาม
สวิตช์ไฟ ลูกบิดหรือมือจับประตู โต๊ะ ราวจับ รีโมท โทรศัพท์ พื้น โถส้วม ปุ่มกดน้้าชักโครก ก๊อกน้ำน้้า ระวัง
พลัดหล่นหกล้มโดยยิ่งไปกว่านั้นรอบๆพื้นที่แฉะน้้าหรือพื้นลื่นที่เป็นผิวมัน
– sodium hypochlorite(น้้ายาซักผ้าขาว) (ไม่เหมาะสมกับผิวโลหะ)
ถ้าเกิดสินค้ามีความเข้มข้น 2.54% ให้ผสม 40 มล. (2.8 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
ถ้าหากสินค้ามีความเข้มข้น 5.7% ให้ผสม 18 มล. (1.2 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตรถ้าหาก
สินค้ามีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 20 มล. (1.3 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
ถ้าหากสินค้ามีความเข้มข้น 6% ให้ผสม 17 มล. (1.1 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
– Chloroxylenolถ้าเกิดความเข้มข้น 4.8% ให้ผสม25 มล.(1.7 ช้อนโต๊ะ) : น้้า 1 ลิตร
– hydrogen peroxide (ไม่เหมาะสมกับโลหะแล้วก็สินค้าที่มีการฉาบสี)
ถ้าหากสินค้ามีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 110 มล. (7.5 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
ถ้าเกิดสินค้ามีความเข้มข้น 3% ให้ผสม 200 มล. (13.5 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
ดูยังไงว่าผู้สูงวัยติดโรค
ในกรณีที่ผู้สูงวัยมีการติดโรคเกิดขึ้น อาการบางทีอาจกำกวมและไม่ขวานผ่าซาก อย่างเช่นบางทีอาจไม่มีไข้ หรือบางทีอาจ
มีลักษณะอ่อนล้า ไม่อยากกินอาหาร หรือรับของกินทางสายยางมิได้ ซึมงงมากกระทันหัน ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการ
ช่วยเหลือตัวเองต่ำลงอย่างเร็ว ควรจะรีบขอความเห็นหมอ เพราะเหตุว่ามีการเสี่ยงสูงที่อาการจะร้ายแรงมากยิ่งกว่า
ในวัยอื่นๆ
จะดูแลคนแก่ยังไงไม่ให้มีการลดน้อยของร่างกาย สมอง และก็ กำเนิดความเคร่งเครียดระหว่างที่คนสูงอายุ
จำต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้าน
โดยยึดหลัก 5อำเภอ อาทิเช่น ของกิน ออกก้าลังกาย อารมณ์ นอนพัก ออกห่างสังคมนอกบ้าน ดังต่อไปนี้
ของกิน
กินอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะปรุงสุกใหม่ๆไม่รับประทานของกินที่หวานหรือเค็มเหลือเกิน
เน้นย้ำของกินที่มีโปรตีนสูงเสริมภูมิต้านทาน และก็ควรจะให้ทานอาหารที่มากมายครบ 5 กลุ่ม เพื่อได้รับ
สารอาหารที่ครบตามความอยากของร่างกายและก็สมอง
คนแก่มักมีมีปัญหาสุขภาพในโพรงปากซึ่งมีผลต่อการกินอาหาร เพื่อลดการเสี่ยงที่จำเป็นต้อง
ออกมาเจอหมอฟันในตอนวิกฤตนี้ ขอแนะน้าคนวัยแก่ให้รักษาสุขภาพโพรงปากโดยใช้สูตร 2 – 2 – 2 ดังต่อไปนี้
แปรงฟันขั้นต่ำวันละ 2 ครั้ง, แปรงฟันนานขั้นต่ำ 2 นาที และไม่ทานอาหารข้างหลังการขัดฟัน
2 ชั่วโมง ถ้าหากมีฟันปลอมให้ถอดฟันปลอมออกล้างหลังรับประทานอาหาร แล้วก็ก่อนนอนเพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งหมักหมมของเหล่าเชื้อโรค หลบหลีกของกินแข็งหรือเหนียว
ออกก าลังกาย
เชิญชวนคนแก่ออกก้าลังกายด้วยท่ากล้วยๆยกตัวอย่างเช่น การเดิน หรือแกว่งไกวแขนออกก้าลังกายในบ้านอย่าง
สม่้าเสมอ ขั้นต่ำอาทิตย์ละ 5 วัน วันละ 30 – 60 นาที หรือเท่าที่ท้าทายได้ตามภาวะของคนแก่
อารมณ์
หยุดรับข้อมูลที่มากเกินความจำเป็น โดยแรงกัดการต่อว่าดตามข้อมูลราวๆวันละ 2 ครั้ง ในรุ่งอรุณและก็ตอน
เย็นหรือช่วงกลางคืน เพื่อคุ้มครองภาวการณ์วิตกจากการรับข่าวมากจนเกินไปไม่สมควรหนักใจหรือผวากับ
ข่าวไม่ดีให้มากมาย ผู้สูงวัยเป็นคนที่ผ่านความยากล้าบากแล้วก็โรคระบาดรุนแรงต่างๆมาแล้ว ท่านจะเป็นผู้เสียสละหลัก
คิดแก่บุตรหลานได้
หารือผู้ทรงคุณวุฒิหัวใจหรือเชื่อใจได้ ดังเช่นว่า ครอบครัว บุตรหลาน เครือญาติ สหายๆเพื่อระบายความหนักใจ ความ
เป็นห่วงรวมทั้งความหวาดกลัวเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้น
การท้าทายกิจกรรมที่คนวัยแก่พอใจ มีความสามารถ มีความภาคภูมิ เป็นต้นว่า ท้าทายของกิน เล่นดนตรี วาดภาพ อ่าน
หนังสือ ดูทีวี ปลูกต้นไม้ ท้าทายสวนอื่นๆอีกมากมาย หัวใจส้าคัญที่สุดเป็นจำเป็นต้องทราบก่อนว่าคนแก่ในบ้านของพวกเราถูกใจอะไร
แล้วหากิจบาปที่สอดคล้องกับที่เขาประทับใจ
สร้างความสำราญให้ตัวเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวท้าทายสิ่งที่เพลินใจรวมทั้งแฮปปี้ คุยเรื่องที่ท้าทายให้มี
ความสำราญ เบิกบาน มองรูปภาพที่เป็นความสุขของครอบครัว
ถ้าหากยังไม่ได้เรื่อง ใช้เคล็ดลับจัดแจงความตึงเครียด ยกตัวอย่างเช่น การฝึกหัดหายใจผ่อนคลาย การคลายเครียดกล้าม
การนวดคลายความเครียดด้วยตัวเอง
เลี่ยงการดื่มสุรา สารเสพติด
โทรขอความเห็นสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323 ถ้าเกิดพบว่ามีความผิดธรรมดาด้านอารมณ์ อารมณ์เสีย
ไม่พอใจ เจ้าอารมณ์ สมาธิไม่ดี มีความคิดในทางลบ หมกมุ่นแต่ว่าหัวข้อการระบาด และก็กลัวว่าตัวเองจะติดโรค นอน
ไม่หลับ จำเป็นต้องพึ่งสุรา ยาสูบ ยารวมทั้งสารเสพติดมากเพิ่มขึ้น
เอนหลังพัก
คนแก่จำต้องพักให้พอเพียง การนอนส้าคัญมากมาย ควรจะให้นอนโดยประมาณไม่เกิน 3 ทุ่ม เพื่อ
พักได้เต็มกำลังนาน นอนพักให้พอเพียง 7 – 9 ชั่วโมง/วัน
ออกห่างสังคมนอกบ้าน
ระหว่างมีการระบาดอีกทั้งคนสูงอายุ และก็ ผู้ดูแลควรจะเก็บตัวอยู่แม้กระนั้นในบ้านให้สูงที่สุดแม้กระนั้นเครือญาติหรือผู้ดูแลที่
ยังจำต้องออกไปเมืองนอกบ้านด้วยเหตุผลความแรงเป็นต่างๆไม่สมควรเข้าไปคลุกคลีกับคนวัยแก่ รักษาระยะห่างอย่าง
น้อย 2 เมตร รวมทั้งควรจะใส่หน้าการอนามัยหรือหน้ากากผ้าครั้งใดก็ตามเข้าไปสนทนากับคนแก่(ดูกรยละเอียด
เพิ่มอีกในประเด็น “จะคุ้มครองเชื้อวัววิด-19 ไม่ให้แพร่สู่คนวัยชราได้ยังไง” ข้างบน)
แม้ไม่สบายใจหรือมีลักษณะอาการสงสัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 โทรขอความเห็นสายด่วนกรมควบคุม
โรคโทร 1422
จัดท าโดย
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อคนสูงอายุ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ส้านักอนามัยคนวัยชรา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กองผลักดันและก็ปรับปรุงสุขภาพที่เกิดขึ้นกับจิตกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ชมรมพฤฒาวิทยาและก็เวชศาสตร์ผู้สูงวัยไทย
ชมรมผู้ดูแลคนเจ็บโรคสมองเสื่อม
ทางเข้าfun88